prof. Tomasz Pędziński

Fotografia w nagłówku
prof. Tomasz Pędziński
Prof. Tomasz Pędziński jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii, którzy otrzymali status profesora wizytującego na chińskiej uczelni. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.