Prof. Tomasz Hanć

Fotografia w nagłówku
Prof. Tomasz Hanć
Z zebranych w minionych latach doświadczeń wynika, że wielu studentów, doktorantów i pracowników doświadcza trudności natury psychicznej, dlatego pomoc psychologiczna na UAM powinna być dalej rozwijana - mówi prof. Tomasz Hanć, członek Rady ds. Wsparcia Psychologicznego UAM