Prof. Marek Sikorski

Fotografia w nagłówku
Prof. Marek Sikorski
Prof. Marek Sikorski, kierownik Zakładu Spektroskopii i Magnetyzmu jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.