Prof Marcin Kwit

Fotografia w nagłówku
Prof Marcin Kwit
Prof. Marcin Kwit, kierownik Zakładu Stereochemii Organicznej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.