Prof Marcin Frankowski

Fotografia w nagłówku
Prof Marcin Frankowski
Prof. Marcin Frankowski, kierownik Zakładu Analityki Chemicznej i Środowiskowej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.