Prof Maciej Trejda

Fotografia w nagłówku
Prof Maciej Trejda
Prof. Maciej Trejda, kierownik Zakładu Katalizy Heterogenicznej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.