Prof. Jaromir Jeszke

Fotografia w nagłówku
Prof. Jaromir Jeszke
Prof. Jaromir Jeszke: Idea wykorzystania znanej historykom medycyny koncepcji Mirko Grmeka – patocenozy - do studiów nad pandemią COVID-19 narodziła się w zespole złożonym z historyka nauki, antropolożki kulturowej, specjalistki od struktur narracyjnych i historyka.