prof. Jacek Sójka

Fotografia w nagłówku
prof. Jacek Sójka
Ostatnie zmiany w szkolnictwie wyższym zaowocowały między innymi zmienioną listą dyscyplin naukowych. Odczuli to szczególnie etnolodzy i antropolodzy kulturowi oraz kulturoznawcy. Etnologia i kulturoznawstwo zostały wchłonięte przez nową dyscyplinę o nazwie „nauki o kulturze i religii”.
Fotografia w nagłówku
prof. Jacek Sójka
Redakcja „Życia Uniwersyteckiego” pyta jak wydziały zaliczyły ten sprawdzian czyli pierwszy rok nowej kadencji (2016 – 2017). Wydział Nauk Społecznych UAM zaliczył na A czyli na piątkę. Rok ten bowiem upłynął pod znakiem parametryzacji i zakończył się pomyślnie, tj. utrzymaniem kategorii A.