prof. Ireneusz Weymann i prof. Jarosław W. Kłos

Fotografia w nagłówku
prof. Ireneusz Weymann i prof. Jarosław W. Kłos
Żyjemy w czasach rewolucji technologicznej, w erze mikroprocesorów i Internetu. U podłoża tych zmian leżą badania naukowe w dziedzinie fizyki ciała stałego i optyki, które zaowocowały rozwojem elektroniki i telekomunikacji.