Prof. Igor Iatsunskyi

Fotografia w nagłówku
Prof. Igor Iatsunskyi
Prof. Igor Iatsunskyi z Centrum NanoBioMedycznego o perspektywach rozwoju energetyki wodorowej