Prof. Ewa Nowak

Fotografia w nagłówku
Prof. Ewa Nowak
Czy tylko z koronawirusem zmierzyć się musi klinicysta, podejmując słuszną decyzję o leczeniu? Na to pytanie odpowiada projekt "Służby medyczne w warunkach moralnej paniki, stresu i traumy podczas pandemii COVID-19 (studium podwójnego wzorca)" prof. Ewy Nowak