dr Magdalena Grajek

Fotografia w nagłówku
dr Magdalena Grajek
Najbardziej pamięta się nauczyciela wymagającego, ale przy tym takiego, który daje dużo od siebie: cierpliwie przekazuje wiedzę, stara się, aby była ona zrozumiała dla uczniów. Mówi dr Magdalena Grajek laureatka nagrody Praeceptor Laureatus.