Wersja kontrastowa

Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2016

Spis treści
Wydarzenia
4 | Krótko
 
5 |
  • „Wojciech” – dla Kazimierza Ilskiego
  • Media Trip na UAM
Następcy
6 | Pierwszy taki laser

 

NASZ UNIWERSYTET 
7 | Młodzi Organicznicy XXI wieku – kim są?

 

PODSUMOWANIE 
8 | Po słupkach – w górę
Z ustępującym rektorem UAM prof. Bronisławem Marciniakiem rozmawia Jolanta Lenartowicz
 

 

 ŚWiaT i My
10 | Politolodzy opanowali poznań
Z prof. Tadeuszem Walasem, dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz
 
 11 | W dobrym sąsiedztwie

 

TO cO najWażniejsze 
12 | Pożegnalny Senat w ogrodzie
 
 
spisał się na medal
13 | Człowiek prawdziwie akademicki doktorat honorowy

 

dOKTOraT hOnOrOWy 
14 | Polimery – materiał przyszłości

 

nasz UniWersyTeT 
15 | 40 lat minęło...

 

KsiążKa 
16 | Polska dusza w Petersburgu
 

 

pOdróże KszTałcą
17 | Studenci w Brukseli

 

pOra relaKsU
18 | Wypoczywanie – trudne zadanie
19 | Lato w laboratorium wyobraźni PPNT

 

 
nasz UniWersyTeT
20 | A miejsce dla pań?
21 | Z uwagą i rozwagą
Z prof. Magdaleną Pisarską Krawczyk – kobietą rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu – rozmawia Jolanta Lenartowicz
 

 

archeOlOgia
23 | Niezwykłe monety na placu Kolegiackim
 

 

aBsOlWenci
24 | Absolwentka w aureoli

 

 
MUzyKa
25 | Aula koncertowa

 

 
nasz UniWersyTeT
26 |
  • 145 mln zł na międzynarodowe programy kształcenia
  • O kryzysie na Krymie na WNPiD UAM…
27 | Kolorowe pianina w nowym Jorku, Paryżu, Melbourne i w Kaliszu
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.