Wersja kontrastowa

Życie Uniwersyteckie Nr 4/2017

Spis treści
MóWi ReKtoR UAM
4 | W głos naszej społeczności chcę się uważnie wsłuchiwać
 
PeRsPeKtyWy DLA NAUKi
6 | Środowisko potrzebuje rzetelnej debaty
Z prof. Ryszardem Naskręckim, prorektorem UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz
 
 
WyMiANA MyŚLi
8 | Ustalony „stary porządek” to dla uczelni rozwiązanie nie najlepsze
9 | Jakość przed ilością
 
 
AKADeMiCKie DeBAtoWANie
10 | Jak zrobić się mądrzejszym?
11 | Słowa na wolności
 
 
DRogi i BeZDRożA
12 | Światowa kariera doktor Anny Olgi Szust
 
PożegNALiŚMy
14 | Zostanie zapamiętany jako człowiek o dobrym sercu
Zmarł prof. UAM dr hab. Kazimierz Robakowski, historyk i politolog, długoletni dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa naszego uniwersytetu.
 
tARgoWANie i KsiążKi
15 |
  • Cały Poznań czyta
  • Śladami pracy organicznej
 
NAsZ UNiWeRsytet
16 |
  • Otwarte dla chętnych
  • Studenckie pytania

 

Z PRZesZŁoŚCi

18 | Badając relikwie weryfikuję historyczność ewangelii

19 | tajemnice Ziemi

 

Z NAMi, CZy oBoK
20 |
  • Kamizelki nieobecnych wśród nas
  • Między kulturami

 

WieRsZe Z sZUFLADy

21 | Nieznana twarz Nadwornego Poety UAM 2017

 

W AtMosFeRZe XiX WieKU

22 | Paryż polskich romantyków

 

NAsZ UNiWeRsytet

23 |

  • Krótko
  • Płynne granice

 

styPeNDyŚCi KiRKLANDA

24 | Poznają Poznań

 

MUZyKA

25 | Aula koncertowa

 

BADANiA i „BADANiA”

26 | Zarzuty dla fałszywego „profesora”

 

 

NAsZ UNiWeRsytet

26 | Historia ukryta w słowach...

 

NA sPoRtoWo
27 |
  • Mistrzostwa Polski Pracowników szkół Wyższych w Piłce siatkowej
  •  W przysiadach o Rekord Guinnessa
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.