Wersja kontrastowa

Życie Uniwersyteckie Nr 12/2011

Spis treści
 WYDARZENIA
4 | Kalendarium
5 |
● Cenny dar uczonych
● Dla uniwersyteckich filmowców
 
6 | 
● Pomóc się rozwijać
● Archiwa i elektronika
 
KoNKURS foTogRAfICZNY
7 | Życie akademickie w obiektywie studentów
 
PERSPEKTYWY
8 |
● AMGEN dla zdolnych studentów
● gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie?
 
FENOMENY
9 | Co znaczy muzyka
 
NoMINACjE
10 | Nowi profesorowie
 
WYKłAD „NoMINACYjNY”
12 | Stałość versus zmienność
 
MISTRZoWIE
13 |  Zegar z martwymi wskazówkami
 
USTAWA I MY
14 |
● Inne studia, inne stypendia
● o relacjach nauki, biznesu i prawa
 
KUlTURA
18 | 
● Książki są wciąż moim oknem na świat
● Śladami Mickiewicza po Wielkopolsce
● od Sokratesa do Kawafisa
 
MUZYKA
22 | ● Aula koncertowa
 
 Po NoWEMU
23 | „Biblioteka uczącego się” w Alliance française
 
MY I ŚWIAT
24 |
● Projekt Anthemountas
● Wzywa Afryka
● Wśród dzieci w Sierra leone
 
W KoMUNIKACYjNEj PęTlI
27 | Student w korku, czyli poradnik na trudne czasy
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.