Wersja kontrastowa

Życie Uniwersyteckie Nr 10/2017

Spis treści
Wydarzenia
4 | Krótko o inauguracji 2017/2018

nasz UniWersytet

6 | Uniwersytet zaangażowany
Przemówienie rektora UAM na inauguracji roku akademickiego 2017/2018

nasz UniWersytet

11 | Historyk powinien pomóc zrozumieć „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” dla pani profesor naszej uczelni: Anny Wolff-Powęskiej
nasz UniWersytet
12 | Wartości społeczne jako metody Wykład prof. Ewy Domańskiej inaugurujący rok akademicki 2017/2018

nasz UniWersytet

15 | Nie tylko archeolog
 
narOdOWy KOnGres naUKi
16 | Namysł nad nauką
sPUŚCizny
20 | W przestrzeni Orlicza
nasz UniWersytet
22 | Haumea i jej pierścień
Z dr Anną Marciniak z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM rozmawia Magda Ziółek
nasz UniWersytet
23 | Historia zamiast historyków
aKademiCKie debatOWanie
24 | Warto rozmawiać

mUzyKa

25 | Aula koncertowa

zadania dO WyKOnania

26 | Jak wydziały zaliczyły… (cz. 2)

nasz UniWersytet

28 | Nie wierzę, że naukę można uprawiać samotnie
Ze Stanisławem Godlewskim z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, laureatem Diamentowego Grantu, rozmawia Magda Ziółek

PPnt

30 | Zarazić nauką
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.