Wersja kontrastowa

Życie Uniwersyteckie Nr 1/2017

Spis treści
Wydarzenia
4 | Krótko

 

nasz UniWersytet
4 | Pożegnaliśmy
młoda naUKa
5 | Koła w ruch!
PrzedstaWiamy ProreKtora
6 | Dla mnie uniwersytet to dialog
Z prof. Beatą Mikołajczyk, prorektorem UAM ds. kształcenia, rozmawia Maria Rybicka
doKtorat odnoWiony
8 | Uwierzyłem Sienkiewiczowi...
PolemiKi
10 |
  • Logika: zamiast równości – systemowe nierówności
  • Życzylibyśmy sobie raczej zwiększenia liczby studentów
WsPomnienia
12 | Historyk filozofii, kreator i narrator życia społecznego
W grudniu 2016 r. minęła pierwsza rocznica śmierci prof. Grzegorza mariana Kotlarskiego
esej – „WyKład senioralny”
14 | Meandry życia (cz. ii)
Promocja
16 | Startupy oparte na wiedzy PPNT inwestuje!
reŻyseria dźWięKU
18 | Atrakcyjna piętnastolatka
nasz UniWersytet
19 |
  • W gorącym związku ze Skandynawią
  • Akademickie Firmowe ewolucje na UAM
decyzje
20 | Nie lubię wydeptanych ścieżek
Z dr Dominiką Narożną rozmawia Jolanta Lenartowicz
zbliŻenia
21 | Pocztówka z Poznania
WsPomnienie o naszym ProFesorze
22 | Tomasz Pokrzywniak
KsiĄŻKa
24 | „Dwaj ludzie z szafą” – naukowo
PrzyKazania
25 | Oto dekalog: dziesięć słów
mUzyKa
26 | Aula Koncertowa
„łamacze”
27 | Centrum Szyfrów Enigma
nasz UniWersytet
28 | Noc z biologią
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.