Anna Chraniuk

Fotografia w nagłówku
Anna Chraniuk
Dzień Niepodległości Ukrainy. - Wspólnie z mężem budowaliśmy w Poznaniu wizerunek Ukrainy o pięknej tradycji, bogatej kulturze i otwartych sercach ludzi - mówi Anna Chraniuk, wykładowczyni języka ukraińskiego na UAM w latach 1993-2013, tłumacz przysięgły, wolontariuszka.