Wersja kontrastowa

Odnowienie doktoratu prof. Feliksa Zedlera

- Doktorat jest cezurą w życiu naukowca, po której już wie, że po pierwsze osiągnął awans naukowy a pod drugie nabrał przekonania, że podobnie jak kierowca który uzyskał Prawo Jazdy, stać go na opracowywanie prac naukowych i jest przydatny do dalszej pracy. Wspomnienie tej chwili wzbudza we mnie bardzo pozytywne emocje – mówił do zgromadzonych w Auli Lubrańskiego prof. Feliks Zedler.

 

W Collegium Minus odbyła się dziś (13.10.) uroczystość odnowienia doktoratu prof. Feliksa Zedlera znawcy i eksperta z dziedziny prawa procesowego, cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa egzekucyjnego, a także wieloletniego kierownika Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

 

Uroczystość zgodnie z uniwersyteckim zwyczajem otwarła JMR prof. Bogumiła Kaniewska:

 

- Dzisiejsza uroczystość jest przypomnieniem niezwykle przyjemnego, ale też stresującego momentu w życiu każdego naukowca, a mianowicie nadania stopnia doktora. Promocja doktorska Pana Profesora Feliksa Zedlera miała miejsce 51 lat temu, w roku 1970 – mówiła Pani Rektor do gości zgromadzonych w Sali Lubrańskiego Collegium Minus.

 

I dalej:

 

-  Szanowny, Panie Profesorze, życzę by energii i sił do dalszej działalności nigdy panu, nie brakowało. Proszę przyjąć w imieniu całej wspólnoty akademickiej naszego Uniwersytetu, ale także i moim własnym, najlepsze życzenia długich lat życia w zdrowiu, poczucia satysfakcji z imponującym dokonać swoich i swoich wychowanków, a także szczęścia, pomyślności i optymizmu, którymi Pan Profesor dzieli się na co dzień ze swoimi uczniami i współpracownikami.

 

W dalszej części uroczystości głos zabrali prof. Tomasz Nieborak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, który przypomniał jak ważne dla kształtowania postaw młodego pokolenia jest przywoływanie wzorów do naśladowania. Takim wzorem, mistrzem powinien być Profesor Feliks Zedler.

 

- Jako człowiek Profesor Feliks Zedler, jest osobą niezwykle miła, życzliwą dla wszystkich swoich współpracowników oraz studentów, ma poczucie humoru, a jego zainteresowania są wręcz renesansowe. Nie istnieje temat, na który nie można by z nim podyskutować. Jego niezależne poglądy idą w parze z jego otwartością a precyzja wypowiedzi towarzyszy jego aktywności w każdej dyskusji naukowej i pozanaukowej. Jako zdeklarowany racjonalista i pragmatyk jest przeciwnikiem postaw irracjonalnych i utopijnych. Będąc człowiekiem skromnym nie lubi osób podkreślających swoje tytuły, stanowiska i zasługi. Ze studentem II roku prawa rozmawia tak samo chętnie jak z wiceministrem - cytował za prof. Krzysztofem Knoppkiem, prof. Nieborak.

Następnie głos zabrał prof. Krzysztof Knoppek, której w swojej laudacji przybliżył dokonania zawodowe Profesora Zedlera.

 

Feliks Zedler urodził się 24 kwietnia 1942 r. w Modliszewku. Studia prawnicze ukończył w 1965 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Na swoim macierzystym wydziale pozostał przez całe zawodowe życie zdobywając kolejne szczeble awansu. W 1972 uzyskał stopień doktora, a w 1986 r. tytuł profesora. W 1995 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego. Po studiach odbył także aplikację sądową, i w 1967 r. zdał egzamin sędziowski.

Profesor Zedler  odbył także dwa kursy naukowe: kurs prawa porównawczego w Strasburg w 1972 oraz amerykańskiego w Leidzie w 1978. Był profesorem wizytującym w Collegium Polonicum w Słubicach. Pełnił też szereg funkcji w różnych gremiach. W latach 1982–1993 był członkiem komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Na swoim wydziale w okresie od 1984 do 1987 kierował studium podyplomowym dla notariuszy. Ponad to Profesor Zedler był członkiem w komisjach państwowych: Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 1989–1997 oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego od 1996 r. Kierował ponadto zespołem ds. reformy prawa upadłościowego. Jest też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Upadłościowego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach: 1974, 1977, 1987, 1996 otrzymał nagrody ministra. Został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na koniec, po uroczystym wręczeniu dyplomu, głos zabrał Profesor Zedler, który po podziękowaniach odniósł się do historii prawodawstwa polskiego. 

 

Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt. Powództwo o zwolnienie od egzekucji z perspektywy pięćdziesięciu lat.

Wydarzenia Wydział Prawa i Administracji

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.