Nowa wersja projektu statutu UAM

Fotografia w nagłówku
JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki
JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki
Obraz

Dostępna jest już nowa wersja projektu statutu UAM. JM Rektor prof. Andrzej Lesicki zachęca do zapoznania się z dokumentem. Uwagi można przesyłać do 8 marca.

Z nową wersją dokumentu można pobrać ze strony internetowej Uniwersytetu.

Czytaj też: Przełom roku i rok przełomu

- Tekst ogłoszony dzisiaj stanowi zarówno efekt dyskusji nad poprzednimi propozycjami, jak i rezultat namysłu nad wieloma, kierowanymi do mnie i komisji, uwagami sugerującymi zmiany w wersji wcześniejszej.
Tworząc obecne zapisy, staraliśmy się uwzględnić wszystkie Państwa uwagi i propozycje, o ile były one zgodne z zapisami ustawy i nie burzyły wizji uczelni, której przyszłość określamy. Pragnę podkreślić, że nadal jesteśmy na etapie dyskusji, dlatego podana wcześniej skrzynka kontaktowa – statut@amu.edu.pl – będzie otwarta na kolejne sugestie i komentarze do 8 marca. Za wszystkie dotychczasowe uwagi dziękuję i zapraszam Państwa do dalszego, wspólnego wysiłku w pracy nad nowym statutem - pisze Rektor na stronie UAM.
 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie