Nasi studenci otrzymali Stypendia Miasta Poznania!

Fotografia w nagłówku
poznan.pl
poznan.pl
Obraz

Naukowcy, artyści i sportowcy odebrali Stypendia Miasta Poznania. Przyznawane są one młodym ludziom, wyróżniającym się talentem i ciężką pracą. Stypendia wręczyli uroczyście 9 listopada w poznańskim Ratuszu Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta.

Stypendystów w dziedzinie nauki wybrała Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Lorenca. Wyłoniła dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci otrzymają po 5 tys. zł stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Stypendium naukowe otrzymali:
Piotr Alexandrowicz (Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań) - za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad historią prawa, w tym publikację monografii naukowej, udział w zagranicznych kongresach naukowych, zagraniczne staże naukowe oraz kierowanie projektami naukowymi.

Anna Walczak (Wydział Chemii UAM) - za innowacyjne badania w dziedzinie chemii supramolekularnej oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Stypendia Sportowe Miasta Poznania przyznawane są od 1999 roku. Przyznawane są młodym, obiecującym zawodnikom. Wyboru dokonuje 9-osobowa kapituła złożona z przedstawicieli środowiska sportowego.

Stypendia sportowe: szermierka: Julia Chrzanowska (Klub Uczelniany AZS UAM Poznań), Marika Chrzanowska (Klub Uczelniany AZS UAM Poznań), Julia Walczyk (Klub Uczelniany AZS UAM Poznań).

Nauka Ogólnouniwersyteckie