Dwóch naukowców z UAM w gronie laureatów Uwertury

Fotografia w nagłówku
dr Michał Bogdziewicz
dr Michał Bogdziewicz
Obraz

Narodowe Centrum nauki podało wyniki drugiej edycji konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Na drugą edycję konkursu wypłynęło w tym roku  21 wniosków, spośród których finansowanie w łącznej kwocie niemal 673 tys. zł uzyskało 8 naukowców. W gronie wyróżnionych znalazło się dwóch naukowców z UAM.

UWERTURA ma na celu wsparcie polskich badaczy w skutecznym występowaniu o środki europejskie i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W konkursie mogli wystartować naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN.

Laureaci odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.

Istotą konkursu UWERTURA jest możliwość współpracy z wybitnymi naukowcami, będącymi laureatami konkursów ERC. Wnioskodawcy sami wybierają zespoły, w których chcą odbyć staż. Jesteśmy przekonani, że praca w międzynarodowych grupach badawczych ułatwi im odnoszenie sukcesów w procesie starania się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. –

W grupie laureatów konkursu znalazły się dwie osoby pracujące na UAM.  

Jedynym laureatem konkursu UWERSTURA 2 w obszarze nauk o życiu został dr Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii UAM. Staż odbędzie u prof. Josepa Peñuelasa w Global Ecology Unit CREAFCSIC-UAB w Hiszpanii. W ramach projektu EXPMAST przeprowadzi eksperymentalne testy mechanizmów kreujących międzyroczną zmienność w reprodukcji drzew.

dr inż. Błażej Scheibe

Drugą wyróżnioną osobą jest dr inż. Błażej Scheibe z Centrum Nanobiomedycznego, który na swój staż wyjedzie do Berlina. Na Uniwersytecie Humboldta zbada heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2D. Kierownikiem zespołu badawczego, w którym odbędzie staż, jest Dr. rer. Nat. Michael J. Bojdys.

Więcej na stronie: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-konkursow-ncn-uwertura-2-i-sonatina-2.html

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie