Dołącz do akcji "Pamiątki z Wydziału"

Obraz

Dziś na Wydziale Matematyki i Informatyki rozpoczęła się zbiórka eksponatów dla Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracownicy Muzeum są przygotowani na przyjęcie każdej pamiątki, która wiąże się z ciekawą historią, osobą, wydarzeniem związanymi z UAM.

W Collegium Iuridicum zostanie otwarta ekspozycja Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zbiory są już całkiem pokaźnie: od zabytkowych biurek i urządzeń laboratoryjnych po odznaczenia i korespondencję. Chcąc ułatwić przekazywanie materiałów zaplanowano w maju całodzienne dyżury pod wspólnym hasłem „Pamiątki z Wydziału”. Na wszystkich wydziałach zjawią się pracownicy Muzeum. Będą opowiadać o tym co już mają i odpowiadać na  pytania.

Zobacz: Pierwsza taka "Biesiada z myślą"

Poszukiwane są:
- fotografie
- nagrania
- dokumenty
- przyrządy, aparatura naukowa
- elementy wyposażenia pracowni, gabinetów
- rzeczy codziennego użytku,
- wszelkie inne pamiątki.
 

Niezależnie od spotkań na wydziałach Muzeum przyjmuje pamiątki w dogodny dla darczyńcy sposób.

Muzeum Uniwersytetu

im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Iuridicum

Ul. Św. Marcin 90

61-809 Poznań

Pokój 016

 

Kultura Ogólnouniwersyteckie