Rektor UAM Przewodniczącym Kolegium Rektorów!

Fotografia w nagłówku
Rektor UAM nowym przewodniczącym Kolegium Rektorów
Rektor UAM nowym przewodniczącym Kolegium Rektorów

Kolegium Rektorów Miasta Poznania dokonało wyboru nowego przewodniczącego. Na czele tego gremium stanął prof. Andrzej Lesicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), jego zastępcami zostali dotychczasowy przewodniczący prof. Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) i prof. Andrzej Tykarski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Zmiana przewodniczącego wynikała z ustalonego przed dwoma laty podziału kadencji. W czasie obrad zmieniono regulamin Kolegium, nadając prezesowi PTPN i prezesowi oddziału PAN w Poznaniu status członków (w miejsce statusu osób stale zapraszanych).

Życie Ogólnouniwersyteckie