Naddniestrze krainą dziwów i kontrastów

Gościem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Zamek Czyta” był Piotr Oleksy – historyk i pracownik Instytutu Wschodniego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który opowiedział  o swojej najnowszej książce pt. „Naddniestrze. Terror Tożsamości”.
 

Naddniestrze – kraina dziwów i kontrastów. Kiedyś ojczyzna strachów i upiorów, o których pisał już Henryk Sienkiewicz w Trylogii , dziś miejsce pełne zaskakujących paradoksów: bo choć to państwo nieuznawane, o przyszłości politycznej decyduje się tu przy urnie wyborczej. Choć to kraj, który powstał w obronie radzieckich wartości, ważniejsze niż ZSRR jest w nim Imperium Rosyjskie, a przywiązanie do „prawdziwej” mołdawskości doprowadziło do wojny z Republiką Mołdawii. Choć to miejsce silnych podziałów narodowościowych, to tu po raz pierwszy i ostatni w historii ramię w ramię walczyli ukraińscy nacjonaliści i rosyjscy imperialiści.

Czytaj również: Najnowsza monografia prof. Marka Kwieka

W książce i podczas spotkania Autor przedstawił w niej cały wachlarz „niewiarygodnych sprzeczności” rządzących tym nieuznawanym państwem. Co ciekawe, choć Naddniestrze jest naznaczone bardzo silnymi podziałami narodowościowymi, to właśnie w nim po jednej stronie walczyli ukraińscy nacjonaliści i rosyjscy imperialiści. Podczas rozmowy, słuchacze mogli się dowiedzieć również jak podróżować po Naddniestrzu oraz jak wygląda codzienne życie mieszkańców Naddniestrza.

- Na wstępie należy zaznaczyć, ze Naddniestrze to kraj wieloetniczny. Są tam Mołdawianie, Rosjanie i Ukraińcy, Bułgarzy, Gagauzi, Żydzi czy nieliczni Polacy. Obecnie tę tożsamość radziecką zastępuje tożsamość "rosyjska", oraz tworząca się tożsamość naddniestrzańska – mówił dr Piotr Oleksy.

Warto przypomnieć, że dr Piotr Oleksy jest również autorem książki pt. „Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza”.
 

Życie Ogólnouniwersyteckie