Profesor Bartol ze ''Złotym Maiusem''

Fotografia w nagłówku
prof. Krystyna Bartol
prof. Krystyna Bartol
Obraz

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w sobotę świętował absolutorium kolejnego rocznika studentów. Z tej okazji przyznano również ,,Złotego Maiusa''. W tym roku otrzymała go prof. Krystyna Bartol, wybitna hellenistka.

Prof. Krystyna Bartol pracuje w Zakładzie Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej UAM, jest autorką blisko stu prac naukowych publikowanych w specjalistycznych periodykach zagranicznych i krajowych. Jest badaczką poezji greckiej, zwłaszcza jej aspektów wykonawczych, oraz poklasycznej prozy greckiej. Jest autorką monografii Greek Elegy and Iambus. Studies in Ancient Literary Sources (Wydawnictwo Naukowe UAM 1993) oraz komentowanej edycji Liryka grecka, t. 1: Jamb i elegia (PWN 1999). Przełożyła na język polski i opatrzyła objaśnieniami traktat Pseudo-Plutarcha O muzyce (Ossolineum 1992), któremu poświęciła ponadto osobną rozprawę książkową (Wydawnictwo Naukowe UAM 1995).

Zobacz też: Dyskutują w martwych językach? (wideo)

Opublikowała we własnym przekładzie i opracowaniu wybrane utwory Filodemosa z Gadary: traktaty o muzyce i retoryce oraz epigramaty (Prószyński 2002), a także przypisywaną Hippokratesowi nowelę epistolograficzną O śmiechu Demokryta (słowo/obraz terytoria 2007). W roku 2010 w Wydawnictwie Poznańskim wydała (wraz z Jerzym Danielewiczem) pierwszy polski komentowany przekład monumentalnego dzieła Atenajosa, Uczta mędrców. Jest też współautorką (z Jerzym Danielewiczem) wydanej w roku 2011 (PWN) książki Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra, prezentującej po raz pierwszy w języku polskim obszerny wybór zachowanej we fragmentach, istotnej dla poznania gatunku komediowego, twórczości autorów komedii doryckiej, starej, średniej i nowej.

Od 1998 roku pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Filologicznego; od 2011 jest przewodniczącą Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W roku 2003 otrzymała trzyletnie subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (obecnie program Mistrz).

 

Sto lat UAM Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej