Lednicki Orzeł dla prof. Jasińskiego

Fotografia w nagłówku
Fot. M. Jóźwikowska
Fot. M. Jóźwikowska
Obraz

Honorową Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego dziesiątej edycji otrzymał prof. Tomasz Jasiński, kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obdarowany w latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Historycznego UAM. Od 2007 r. kieruje Biblioteką Kórnicką PAN, w latach 2000-2011 był vice-prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest historykiem mediewistą i badaczem średniowiecznych dziejów Europy.

Jak czytamy w uzasadnieniu nagrodę Orła prof. Jasiński otrzymał w uznaniu „zasług za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego”

A teraz nieco Wikipedii. Profesor jest synem Kazimierza Jasińskiego, mediewisty i geneaologa. Studia wyższe ukończył w 1974 W Toruniu. Od 1974 pracuje  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1979 otrzymał stopień doktora na podstawie pracy Rola społeczno-ekonomiczna przedmieść w miastach krzyżackich Chełmnie i Toruniu zaś tytuł naukowy profesora w 1997.

W okresie tzw. „pierwszej Solidarności”, był przewodniczącym koła NSZZ Solidarność Instytutu Historii UAM.

W swoich pracach badawczych koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii związanych z dziejami Europy Środkowej, w tym zagadnieniami początków Państwa polskiego – relacjami polsko-niemieckimi, historią zakonu krzyżackiego oraz najazdami plemion mongolskich na Europę Środkową.

Do zawodowych osiągnięć profesora należy m.in. odnalezienie domu rodzinnego Mikołaja Kopernika w Toruniu, badania nad pochodzeniem Galla Anonima oraz przedstawienie nowego ujęcia początków Polski na podstawie ostatnich odkryć i badań archeologicznych ) w Gieczu, Poznaniu oraz Gnieźnie.

Czytaj: Nagroda dla profesora Jasińskiego

Sto lat UAM Wydział Historyczny