Studenci UP w Powstaniu Wielkopolskim

Piotr Józefiak, Aleksandra Wysokińska

Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowało wystawę „Studenci Uniwersytetu Poznańskiego w Powstaniu Wielkopolskim”.

Podczas wystawy zaprezentowano  wybrane dokumenty przechowywane w Archiwum, dotyczące studentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy byli uczestnikami Powstania Wielkopolskiego. W wyniku kwerendy udało się odszukać wiele interesujących materiałów archiwalnych np. indeksy, wykazy wykładów i ćwiczeń, karty wpisowe z wysłuchanymi przedmiotami, dokumenty poświadczające służbę wojskową i pracę zawodową, odręcznie napisane życiorysy, roty ślubowania, dyplomy ukończenia studiów.

Na wystawie prezentujemy dokumentację przebiegu studiów następujących osób:

 1. Wojciecha Dutkiewicz,
 2. Czesław Gauza,        
 3. Stefan Grabowski,
 4. Zdzisław Grot, historyk związany z UAM zajmujący się m. in. historią Powstania Wielkopolskiego,
 5. Arkady Fiedler,
 6. Ks. Edmund Majkowski,
 7. Stanisław Marecki,
 8. Franciszek Obst,
 9. Ignacy Wierusz,
 10. Andrzej Wojtkowski,
 11. Bogdan Wróblewski

Zobacz także: Homini Vere Academico dla prof. Tomasza Schramma

Nauka Ogólnouniwersyteckie