Dr Bartłomiej Graczykowski stworzy zespół badawczy

Fotografia w nagłówku
Bartłomiej Graczykowski
Bartłomiej Graczykowski
Obraz

Dr Bartłomiej Graczykowski z Wydział Fizyki UAM został laureatem piątej edycji konkursu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za projekt: Nanomechanika Hybrydowych Membran Foto-Mechanicznych.

W konkursie nagrodzono 13 naukowców, a kwota przeznaczona na granty sięgnęła 26 milionów złotych. Będą one przeznaczone na stworzenie pierwszych zespołów badawczych.

W ramach programu FIRST TEAM FNP wspiera młodych doktorów w budowaniu samodzielności naukowej. Laureaci konkursów otrzymują po ok. 2 mln zł na realizację projektów zespołowych i podejmowanie najciekawszych wyzwań badawczych. Granty są finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytaj też: Dwóch naukowców z UAM w gronie laureatów Uwertury

Nauka Wydział Fizyki