Archeolodzy wyjaśniają tajemnice grodu w Grzybowie

Okazją do zaprezentowania odkrytych artefaktów był Turniej Wojów przyciągający co roku tysiące turystów. Goście obejrzeli pierwsze odkopane eksponaty m.in. srebrną monetę, żelazne narzędzia, groty strzał, ceramikę, kości. Wysłuchali również wykładu dr Marcina Danielewskiego, autora projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Opus 13, w ramach którego badania są prowadzone.

Naukowcy liczą, że projekt, choć w części wyjaśni zagadkę ulokowania potężnego grzybowskiego grodu między Gnieznem i Gieczem. Wczesnośredniowieczne grodzisko, które powstało w latach 20-30. X wieku było największym tego typu obiektem we władztwie piastowskim. Czterohektarowy gród był o połowę większy od Lednicy i Giecza – Gniezno takie rozmiary osiągnęło dopiero w XI wieku. Dlaczego tak olbrzymi gród funkcjonował zaledwie sto lat? Jakie były okoliczności jego upadku? Dlaczego powstał w tym miejscu? Kto go wzniósł i czemu służył?

- Pytań jest więcej niż odpowiedzi – mówi kierownik Rezerwatu Archeologicznego, Jacek Wrzesiński. – Wokół grodu istniało bardzo małe osadnictwo. Nie wiemy, jaka populacja wzniosła tak duży obiekt - do tej pory nie znaleźliśmy cmentarza, gdzie chowano mieszkańców. To jedna z tajemnic, którą chcemy odkryć.

Badania, które potrwają do połowy września i będą wznowione w przyszłym roku wyglądają obiecująco. W Grzybowie jest, co odkrywać – do tej pory poznano zaledwie 3 procent powierzchni grodu. W zagłębieniu terenu, gdzie spodziewano się pozostałości po zbiorniku wodnym odkryto… wielkie śmietnisko z gigantyczną ilością ceramiki i kości zwierzęcych. W innym miejscu dokopano się do warstwy leżącej poniżej warstwy użytkowej, która może odpowiedzieć na pytanie, jaką pierwotną funkcję pełnił gród. Tam, gdzie stał gliniany budynek znaleziono wiele żelaznych gwoździ, które wraz z drewnianymi wiązaniami wzmocniały jego konstrukcję - to nowa i cenna informacja dla archeologów.

Grzybowski projekt to nie tylko wykopaliska, ale również badania interdyscyplinarne – historyczne, geofizyczne, geologiczne, archeozoologiczne i archeobotaniczne. Naukowcy będą badać m.in. gospodarczą, polityczną i administracyjną role grodu, jego demografię, rozwój osadnictwa, miejsce w sieci komunikacyjnej, wielkość wymiany handlowej, wpływ na środowisko przyrodnicze.

Projekt zakończy publikacja monografii zbierająca i podsumowująca dotychczasowe badania.

Nauka Wydział Historyczny