Tym razem oczarował Conrad

Fotografia w nagłówku
Verba Sacra
Verba Sacra

Jak co roku w listopadzie i grudniu ważnym elementem kalendarza imprez kulturalnych w Poznaniu był program realizowanego nieprzerwanie od 16 lat Festiwalu Sztuki Słowa Verba Sacra. W związku z ustanowieniem roku 2017 Rokiem Conrada oraz wyborem Wesela Stanisława Wyspiańskiego do Czytania Narodowego wiele uwagi poświęcono właśnie tym autorom.

 

         Jak podkreśla pomysłodawca i reżyser projektu Verba Sacra Przemysław Basiński, ważnym założeniem Festiwalu jest docieranie ze sztuką słowa do młodzieży, toteż już w pierwszym dniu (6 XI), w ramach Festiwalowej Szkoły Czytania Klasyki Polskiej (7–29 XI) zrealizowano warsztaty dla uczniów, podczas których aktor Teatru Nowego w Poznaniu, Janusz Andrzejewski  przedstawił fragmenty utworów Josepha Conrada. Do odbioru  tekstów przygotował uczniów znawca twórczości autora prof. Wiesław Ratajczak (IFP UAM), którego zdaniem profesjonalne głośne czytanie jest bardzo pomocne, gdyż ujawnia najważniejsze walory tej prozy. A – jak podkreśla – Conrad wart jest czytania, bowiem dotykane przez niego problemy, jak zderzenie cywilizacji, kultur, inność, odpowiedzialność, wyczucie zagrożeń wpisanych w życie itp., są wciąż aktualne. Janusz Andrzejewski włączył się też we wspólne czytanie Wesela w DK „Stokrotka”, który od 5 lat współpracuje z Festiwalem. Wesele czytano także m.in. w: DK „Jagiellonka”, ODK „Słońce”, Radzie Osiedla Ostrów Tumski, Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach, DK „Nad Wirynką” w Łęczycy, DK „Dworek” w Głuchowie oraz w Pobiedziskim Ośrodku Kultury (9 XI). Fragmenty Wesela w Pobiedziskach w interpretacji Wojciecha Pszoniaka, odtwórcy postaci Dziennikarza i Stańczyka w filmowej adaptacji Andrzeja Wajdy z 1972 r., przeplatane występami pobiedziskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”, pozwoliły przenieść się oczyma wyobraźni na wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny w podkrakowskich Bronowicach.  Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tu przyjechać – stwierdził W. Pszoniak – To, co się tutaj dzieje,  to jest właśnie to najważniejsze. To z tego potem się rodzi wszystko, pisarze, aktorzy, wszystko. To jest ta sól ziemi.

 

Zobacz: „Misiones de Chiquitos” o. prof. Piotra Nawrota

 

            Już po raz 17. w ramach Festiwalu odbył się ogólnopolski konkurs na artystyczną interpretację tekstu religijnego i klasycznego, którego patronami są Mieczysław Kotlarczyk oraz Roman Brandstaetter. Swoje możliwości w zakresie sztuki słowa w finale zaprezentowało na żywo w Pałacu Działyńskich 10 osób: Magdalena Czajkowska, Emma Herdzik, Kazimierz Donimirski, Michał Kurek, Grzegorz Margas, Karolina Martin, Katarzyna Mieszczak, Andrzej Petri, Krzysztof Stanio i Ewa Trzewicarz (11 XI).

         W programie Festiwalu znalazła się też kolejna prezentacja w katedrze poznańskiej. Fragmenty Księgi Wyjścia przeczytał Dariusz Bereski z Teatru im. Horzycy w Toruniu, Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi 2012 oraz laureat Nagrody Specjalnej im. R. Brandstaettera w 2003 r. Wyboru fragmentów Księgi dokonał autor komentarza biblijnego i tekstów do medytacji ks. prof. Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński). Konweniującą z tekstem jazzową oprawę muzyczną skomponowała prof. Katarzyna Stroińska-Sierant (Akademia Muzyczna w Poznaniu). 

         Największym wydarzeniem Festiwalu była tradycyjnie Wielka Gala Słowa w Auli Uniwersyteckiej (29 XI), której gośćmi byli Danuta Stenka, Mariusz Bonaszewski i Krzysztof Gosztyła oraz kompozytor i pianista jazzowy, laureat nagrody Grammy Włodek Pawlik. Bohaterem wieczoru był jednak Joseph Conrad i fragmenty jego powieści. Wyboru tekstów dokonał prof. Wiesław Ratajczak, który przybliżył także w swoim komentarzu skomplikowaną drogę życiową pisarza oraz wskazał główne tematy jego utworów. Morze i mówienie to dwa żywioły prozy Josepha Conrada – zauważył, dodając, że żaden inny twórca literatury nie dysponował taką wiedzą o różnorodności kultur i ludzkich doświadczeń. Urodzony 160 lat temu pisarz przez 20 lat przemierzał i poznawał świat jako marynarz, oficer, a wreszcie kapitan w marynarce brytyjskiej, toteż  główną tkanką jego prozy stały się trud i piękno pracy na morzu, konfrontacja własnej – polskiej i europejskiej – kultury z innymi, egzotycznymi, obrazy świata w całej jego różnorodności, niezliczone spotkania, wysłuchane opowieści. Jak podkreślił prof. Ratajczak, reprezentujący różne kultury, grupy i klasy społeczne wyraziści „opowiadacze” powieściowych historii, często dramatycznych, przejmujących, mówią o tym, co podstawowe, najważniejsze, ponadczasowe, najgłębiej ludzkie w naszym życiu.

         Ostatnim punktem programu Festiwalu było kolejne spotkanie z Biblią. Fragmenty Księgi Kapłańskiej odczytał Michał Chorosiński, laureat Grand Prix konkursu VS w 2002 r. Wyboru fragmentów dokonał ks. Prof. Janusz Nawrot (WT UAM). Przedstawił on też teologiczną wykładnię starotestamentowych tekstów. Jazzową „dopowiedź” muzyczną, skomponowaną specjalnie do Księgi Kapłańskiej, zapewniła ponownie prof. Katarzyna Stroińska-Sierant wraz z zespołem.

         Podobnie jak wszystkie wcześniejsze, tegoroczny Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra odbywał się m.in. pod patronatem Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Jak podkreślił dyrektor Festiwalu Przemysław Basiński, jest to ewenement na skalę europejską, że uniwersytet wspiera konsekwentnie tego typu projekt. 

Kultura Ogólnouniwersyteckie