Finał Akcji-integracji

Obraz

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbył się finał ,,Akcji-integracji'' Pod tą nazwą kryje się szereg działań których celem jest wsparcie studentów z niepełnosprawnościami.

Akcja ma na celu również zwiększenie świadomości społeczności akademickiej na temat funkcjonowania tych osób i szukania rozwiązań mających przełamywać stereotypy na temat niepełnosprawności. W ramach ,,Akcji-integracji'' przygotowany został kurs polskiego języka migowego i warsztaty z komunikacji interpersonalnej.

Zobacz: Studenci Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Dziś również otwarto wystawę fotograficzną ,,440 km po zmianę'', a w samo południe w Salonie Adama Mickiewicza pod Kopułą odbył się finał konkursu na najlepszą pracę w wydziałowej kampanii społecznej oraz debata na temat barier w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami na uczelni. Udział w niej wzięli między innymi Prorektor prof. Bogumiła Kaniewska i Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami - mgr Anna Rutz.

Kultura Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej