Nowo odkryte gatunki nazwane na cześć pilan!

Fotografia w nagłówku
NI UAM
NI UAM

Dr Paweł M. Owsianny razem z naukowcami z uniwersytetów w Monachium i Osnabrück odkryli nowe gatunki glonów z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dwa z odkrytych gatunków bruzdnic (Dinoflagellata) zostały nazwane na część pilan - Grzegorza Marciniaka i Krzysztofa Trawińskiego: Parvodinium marciniakii i Parvodinium trawinskii.

Badania w tatrach przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile od roku 2013 prowadzone są przy wsparciu Fundacji Nord oraz Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych"Krok po kroku" w Pile. Uzyskane wyniki badań pozwalają zaliczyć Tatry do jednego z europejskich centrów bioróżnorodności - "powstawania" nowych gatunków i tego tematu będą dotyczyły dalsze eksploracje Tatr.

Badania zespołu dr. Owsiannego prowadzone są we współpracy z grupą badawczą prof. Marca Gottschlinga z Uniwersytetu w Monachium.

Zobacz też: Badacze bruzdnic wrócili ze Spitsbergenu

Gratulujemy dr. Owsiannemu i wyróżnionym pilanom, ponieważ dotąd tylko Stanisław Staszic był uhonorowywany nazwanymi na jego cześć gatunkami różnych organizmów żywych. Uroczyste ogłoszenie nowych gatunków odbyło się w czasie Festiwalu Nauki WODOWSKAZY 2018 GOSPODARKA WODNA w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, w tym roku poświęconym badaniom stref polarnych i górskich.

Życie Nadnotecki Instytut w Pile