Odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Kostrzewskiego

W poniedziałek, w Auli Lubrańskiego miała miejsce uroczystość odnowienia doktoratu prof. Andrzeja Kostrzewskiego geografa i geologa, dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w latach 1996-2004 oraz prorektora UAM ds. studenckich w latach 1987-1990. 

W maju 1968 prof. Andrzej Kostrzewski uzyskał tytuł doktora. Napisał wówczas rozprawę pt. Uziarnienie i obróbka współczesnych aluwiów Bobru jako wyraz dynamiki rzecznego środowiska sedymentacyjnego, której promotorem był prof. Bogumił Krygowski. 

- Profesor Andrzej Kostrzewski, to wybitny uczony, znakomity menadżer nauki i wykładowca. Także zasłużony prorektor UAM. Obecnie dyrektor Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - podkreślała prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor ds. studenckich. 

Czytaj również: Człowiek prawdziwie akademicki

Słowa podziękowania za trud włożony w propagowanie nauki złożył prof. dr hab. Leszek Kasprzak,  dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.

- Dzięki pracy nad Bobrem, prof. Andrzej Kostrzewski postawił ekologię na bardzo wysokim poziomie. Do dziś korzystamy z Pana Profesora osiągnięć. Jestem bardzo dumni z Pana pracy i z tego, że możemy z razem z Panem pracować - mówił.

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski w latach 1951-1956 odbywał studia na UAM w Poznaniu (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi). Uczestniczył wtedy m.in. w badaniach speleologicznych jaskiń Tatr Zachodnich. Tytuł magistra otrzymał w 1961 (praca Wyspa wysoczyznowa Ostrowo pod Gostyniem). Od tego samego roku pracował jako asystent w Katedrze Geografii Fizycznej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM. W 1974 habilitował się na UAM na podstawie pracy Granulometria utworów zwietrzelinowych w różnych warunkach morfologiczno-klimatycznych. Od 1992 jest profesorem zwyczajnym. 

 

Sto lat UAM Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych