Dwieście lat dla poznańskiej biologii

- Cztery uczelnie, które świętują 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego łączą nauki biologiczne. Nie tylko w sensie rzeczywistym, ale również symbolicznym . Ta sesja pokaże nam drogi, którymi nasi poprzednicy doprowadzili do współczesnego kształtu nasz poznański ośrodek - mówił prof. Przemysław Wojtaszek, Dziekan Wydziału BIologii. 
 

Świętowanie 100-lecia nauk biologicznych odbywa się w szczególnym okresie dla Uniwersytetu Poznańskiego. Z tej okazji zorganizowano uroczystą sesję, która zainaugurowała V Konferencję Naukowo-Dydaktyczną Wydziału Biologii "Wyzwania współczesnych nauk o życiu". Intencją wydarzenia jest spojrzenie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk biologicznych w ośrodku poznańskim przy udziale przedstawicieli najważniejszych instytucji, w których prowadzi się badania naukowe na tym obszarze.

Konferencję uroczyście otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Ryszard Naskręcki: - Nauki o życiu są prawdziwą wizytówką naszego Uniwersytetu. Trzeba powiedzieć, że tak naprawdę te nauki, to jest to czym się chwalimy i czym chcemy się chwalić. To jest bardzo ważna karta przetargowa naszego Uniwersytetu w walce o przyszłość - podkreślił.  

Czytaj także: Jubileusz uniwersyteckiej etnologii

Sesję naukową rozpoczął wykład prof. Andrzeja Nowosadaktóry przedstawił zarys historii nauk biologicznych w Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1919-2019):

- Biologia zaistniała w Uniwersytecie Poznańskim bardzo dawno. Nawet o 2,5 miesiąca wcześniej niż powstał sam Uniwersytet Wydział Filozoficzny liczył 21 katedr, w tym 8 katedr w sekcji nauki przyrodnicze i matematyczne i w ramach nich działały Katedra Zoologii i Katedra Botaniki. Co ważne aż po dziś dzień wykładowcy, którzy związani są z biologią tworzą trzecią grupę rektorską - mówił. 

Natomiast prof. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na bardzo ważną rolę Poznania w kształtowaniu genetyki:

- Poznańscy pionierzy polskiej genetyki to: Zygmunt Moczarski, który zajmował się genetyką zwierząt; Stefan Barbacki od genetyki roślin oraz Antoni Horst, czyli absolutny pionier z zakresu genetyki człowieka. To właśnie oni  stworzyli podwaliny tego co jest dzisiaj. A co jest dziś? Przeglądając strony internetowe naszych czterech uniwersytetów możemy zobaczyć, że każda uczelnia prowadzi zajęcia z zakresu genetyki  - podsumował.

Konferencja potrwa do 13 kwietnia br. Program wydarzenia znajduje się na oficjalnej stronie konferencji. 

Sto lat UAM Wydział Biologii