Trwa XV Światowy Kongres Prawa Rolnego (wideo)

Na Wydziale Prawa i Administracji UAM, zainagurowany został XV Światowy Kongres Prawa Rolnego, organizowany w ramach międzynarodowego stowarzyszenia Unione Mondiale degli Agraristi Universitati. W Kongresie udział bierze ponad 130 uczestników z całego świata. Temat spotkania to: "Współczesnym wyzwania prawa rolnego między globalnością, regionalnością i lokalnością".

Decyzję o zwołaniu XV Światowego Kongresu Prawa Rolnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza podjęto dwa lata temu, podczas XIV Kongresu na Kostaryce. W tegorocznym spotkaniu udział weźmie ponad 130 osób z całego świata. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele m.in. z: Argentyny, Włoch, Meksyku, Polski, Hiszpanii, Brazylii czy Kuby.  

Czytaj również: Nauki przyrodnicze znów na scenie

Tematyka spotkania obejmuje  wyzwania współczesnego prawa rolnego związane zwłaszcza z żywnością, ochroną zasobów naturalnych, z terytorium czy ze zmianami klimatu. Wyzwania te jak podkreśla dziekan WPiA, prof. Roman Budzinowski, można rozpatrywać w ujęciu globalnym, regionalnym lub lokalnym. 

-Tematyka ta jest przedmiotem zainteresowania agrarystów na całym świecie, a zatem obrady Kongresu umożliwią nie tylko pogłębienie łączących się z tym problemów, poznanie ich rozwiązywania w różnych państwach, ale również przeprowadzenie badań prawno- porównawczych. Pozwolą one także na sformułowanie wniosków co do kierunku rozwoju prawa rolnego i jego konkretnych postanowień ze względu na współczesne wyzwania, którym to prawo powinno sprostać, ujmowanym w perspektywie globalnej, regionalnej i lokalnej - mówi prof. Roman Budzinowski.

Kongres dedykowany jest profesorowi Alfredo Massart. W trakcie kongresu przewidywane jest także uhonorowanie dokonań profesora Aleksandra Lichorowicza.

Podczas Kongresu zaprezentowana zostanie również księga pokongresowa, która zawiera 60 artykułów w różnych językach. Program znajduje się na stronie https://15umau.org/Program

 

Nauka Wydział Prawa i Administracji