Nietypowe studia podyplomowe na UAM

Fotografia w nagłówku
fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota

Rozpoczynają się nowe studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych. „Rozwój publiczności” powołano w ramach międzynarodowego projektu angażującego uczelnie, organizacje eksperckie oraz urzędy miejskie. Kierunek zainaugurowało seminarium „Publiczność w centrum zainteresowania".

- Zważywszy na dużą konkurencję w sferze ofert instytucji kultury w dzisiejszej Europie, budowanie relacji z publicznością jest jednym z kluczowych zagadnień decydujących o sukcesie zarówno całej  organizacji, jak i poszczególnych inicjatyw kulturalnych – mówi prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, kierownik projektu. - To szansa nie tylko dla nas, ludzi uniwersytetu, na zbliżenie się do rynku przedsięwzięć kulturalnych, ale także dla obecnych i przyszłych pracowników sektora kultury w całej Polsce, którzy dzięki naszemu projektowi będą w stanie rozwijać posiadane już kompetencje, jak i wypracować zupełnie nowe  – dodaje.

fot. Adrian Wykrota

Prof. Ryszard Naskręcki, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej podkreślił, że projekt łączy w sobie wszystko, czym nowoczesny uniwersytet być powinien czyli interdyscyplinarność oraz współpracę z szeroko pojętym otoczeniem.

Czytaj też: Doktorant psychologii podbija Amerykę

Rzeczywiście takiego kierunku jeszcze na UAM nie było. Przez rok kształcić się będą na nim zarówno studenci, jak i pracownicy instytucji oraz organizacji kulturalnych, którym zależy na przyciągnięciu szerszego i bardziej zróżnicowanego grona odbiorców. Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu oraz Warszawie. Studia są efektem współpracy uczelni wyższych, pięciu organizacji eksperckich z Polski, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Danii, a także urzędów miejskich w ramach projektu Connect/Connecting Audiences: European Alliances for Education and Training in Audience Development”.

fot. Adrian Wykrota

Punktem wyjścia do dyskusji, w której udział wzięli zaproszeni goście - naukowcy, urzędnicy i dyrektorzy jednostek kultury był wykład Alessandry Gariboldi szefowej Działu Badań i Rozwoju Międzynarodowego Fondazione Fritzcarraldo. Badaczka i menadżerka kultury mówiła o rozwoju publiczności z perspektywy europejskiej.

Logo Connect

Audience Development (Rozwój Publiczności) to obecnie bardzo popularne pojęcie chętnie omawiane w świecie europejskiej kultury. Kryje się za nim m. in. obszar działań zwiększających dostępność społeczeństwa do oferty organizacji i instytucji kultury np. teatrów, muzeów, filharmonii, bibliotek, centrów kultury. Ich celem jest dotarcie z ofertą artystyczną do bardziej zróżnicowanych środowisk pod względem społecznym, kulturowym, geograficznym.

 

Nauka Wydział Nauk Społecznych