Język w regionie – region w języku III

Fotografia w nagłówku
Fot. Jagoda Haloszka
Fot. Jagoda Haloszka

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej ma miejsce dwudniowa konferencja "Język w regionie – region w języku III". Tegoroczna edycja wydarzenia łączy się z setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy podczas spotkania zaprezentują wyniki badań dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej.

- Tematyka konferencji skupia się na funkcjonowaniu języka w regionie, w wymiarze: dialektologicznym, frazeologicznym, historycznojęzykowym, onomastycznym, polityki językowej, socjolingwistyki i innych. Zachęcamy do udziału również badaczy zajmujących się regionami większych obszarów (jak Słowiańszczyzna) czy problematyką pograniczy językowo-kulturowych - podkreślają organizatorzy konferencji.

Czytaj także: Zaprojektuj PEKĘ na 100-lecie UP!

 

Związki języka i regionu w Polsce i Słowiańszczyźnie prześledzone zostaną w zróżnicowanych perspektywach badawczych. Wśród podjętych tematów zaprezentowane zostały: wpływ języka rosyjskiego na system przyimkowy w polskiej gwarze mieszkańców wsi Wierszyna  na Syberii; propagowanie gwar w Internecie czy językowe "miszmasz" wśród młodzieży na Litwie.

Pierwszego dnia konferencji towarzyszył panel pt. "Gwary na Facebooku" poświęcony popularyzatorom gwar i regionalnych odmian polszczyzny w tym popularnym medium.

Organizatorem konferencji są: Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej UAM oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej