Jak nauczyć obcokrajowca języka polskiego?

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej zainaugurowana została międzynarodowa konferencja naukowa. Tematem obrad jest: "Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania". W konferencji biorą udział nauczyciele języka polskiego na całym świecie. 

Pytanie o to, czym jest glottodydaktyka i czy rzeczywiście można już o niej powiedzieć, że jest dyscypliną w pełni ukształtowaną, nurtuje dzisiaj nie tylko teoretyków, ale i praktyków tej specjalizacji. Glottodydaktyka jak zauważają profesorowie, narodziła się przede wszystkim, aby komunikować się z osobami, które pochodzą z innych krajów.

- Tutaj nie wystarczy tyko nauczyć odmian rzeczników, czy stopniowania przymiotników. Polega przede wszystkim, aby nauczyć nastolatków, tak aby mogli bezproblemowo rozmawiać z obcokrajowcami - podkreśla prorektor ds. studenckich, prof. Bogumiła Kaniewska. 

Czytaj również: Nauki Przyrodnicze znów na scenie

Konferencja podzielona jest na dziesięć sekcji tematycznych. Wśród nich znalazły się m.in. popularyzacja języka polskiego, promocja kultury i języka w kraju i za granicą, problemy wielojęzyczności i wielokulturowości czy świadomość użytkowników polszczyzny. W tegorocznej edycji konferencji udział weźmie ponad 20 dydaktyków z całego świata, którzy uczą języka polskiego.

- Konferencja ta jest jednym z czynników, dzięki któremu dążymy do rozpropagowania glottodydaktyki polonistycznej. Aby nauczać języka polskiego za granicą trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę jego specyfikę. Nasz język jest m.in. słowiański i fleksyjny, co za tym idzie jest trudniejszy, aby go nauczać nie wystarczy być tylko osobą mówiącą po polsku - podkreśla dr Izabela Wieczorek, jedna z organizatorek przedsięwzięcia. 

Konferencja potrwa do jutra. Program znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej