Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea

Fotografia w nagłówku
fot. Ewa Konarzewska-Michalak
fot. Ewa Konarzewska-Michalak

Jaka jest kondycja uniwersytetów w Polsce – o tym dyskutowali wybitni naukowcy na konferencji „Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea” na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Wydarzenie zorganizowali profesorowie Przemysław Czapliński (UAM) i Jerzy Hausner(UE w Krakowie). 

Punktem odniesienia w dyskusji była Ustawa 2.0 i zmiany, jakie za sobą niesie w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. Otwierająca prelekcja prof. Przemysława Czaplińskiego („Uniwersytet i jego suweren. Kilka pytań zamiast wstępu”) była skupiona wokół kwestii suwerenności i wątpienia.

Konferencja na WFPiK

- Te dwie kwestie oddają mój, a pewnie nie tylko mój, stan świadomości, zdolności, oceny tego, co się dzieje, niemożności określenia z grubsza, ku czemu to wszystko zmierza. Wszyscy sobie świetnie zdajemy sprawę, że uniwersytet jest jak transatlantyk. Nie da się takiemu statkowi wydać komendy: skręć w prawo, w lewo, przyspiesz bądź się zatrzymaj. Tego rodzaju inercyjne, ogromne instytucje wprowadzają zmiany przez lata i wycofują się z nich w dłuższym czasie. Będę poszukiwał suwerena raczej stawiając pytania niż formułując gotowe wnioski. Chciałbym się skupić na sprzecznościach w funkcjonowaniu dzisiejszego uniwersytetu, które albo zostaną przez aktualną reformę wydobyte albo do funkcjonowania tego uniwersytetu wprowadzone.

Zobacz też: Wykład na Zamku. Prof. Liberek na tropach języka

Prof. Czapliński zadawał pytania dotyczące sprzeczności między interdyscyplinarnością badań a dyscyplinizacją uczonych, wprowadzaniem bardzo konwencjonalnego kształcenia w szkołach podstawowych i średnich a oczekiwaną innowacyjnością ze stroną studentów i badaczy.

Konferencja na WFPiK

Konferencja „Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea” odbyła się w ramach Open Eyes Economy on Tour – cyklu wydarzeń promujących gospodarkę opartą na wartościach. W Salonie Mickiewicza w Collegium Maius UAM spotkali się przedstawiciele różnych dyscyplin (ekonomia, psychologia, pedagogika, polonistyka), by spróbować zdiagnozować sytuację uczelni wyższych, ustalić jakie zagrożenia, problemy i perspektywy przed nimi stoją. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej