Ogródek dla geodetów i kartografów

Obraz

Studenci kierunku geodezja i kartografia dostali "laboratorium", w którym będą trenować praktyczne umiejętności. Do tego celu będzie im służył Ogródek Geodezyjno-Kartograficzno-Geomatyczny przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Ogródek Geodezyjno-Kartograficzno-Geomatyczny uroczyście otwarto w czwartkowe popołudnie. Służyć on będzie jako pole ćwiczebne i doświadczalne dla studiujących na geodezji i kartografii oraz do prowadzenia zajęć z geodezji, kartografii, topografii i geomatyki.

Do użytku oddano m. in. wykop do tyczenia osi konstrukcyjnych budynku oraz wykonania pomiarów niwelacyjnych, ścianę pomiarów geodezyjnych z reperami i łatami na poziomach odniesienia Amsterdam i Kronsztad, służąca do monitoringu przemieszczeń i odkształceń konstrukcji inżynierskich, pomiarom niwelacyjnym oraz pomiarom tachimetrycznym. Na ściance karto-wizualizacji zostały zainstalowane plansze przedstawiające znane kształty kartograficzne oraz pokazujące cechy percepcji ludzkiego oka, a w szczególności z iluzjami optycznymi. Dominującym elementem ogródka jest sygnał triangulacyjny (konstrukcja drewniana o wysokości ponad 6 metrów nad geodezyjnym punktem osnowy poziomej). Przygotowano prezentację prawidłowej stabilizacji znaków granicznych i poligonowych oraz kilka punktów pomiarowych do ustawiania instrumentów geodezyjnych.

Na tarasie górnym zamontowano słoneczny zegar analematyczny, w którym stojąca osoba (gnomon) na odpowiednim polu miesiąca rzuca cień na przymocowane oznaczenia godzin i tym samym skazuje czas lokalny. W ogródku stanął również stolik rozszerzonej rzeczywistości z wydrukowanym w technologii 3D modelem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, a także stół topograficzny z fragmentem mapy topograficznej 1:10 000, ortofotomapy centrum Poznania oraz z modelem 3D zabudowy okolic Rektoratu (Collegium Minus) i wizualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

Zobacz też: Bułgarska przygoda studentów z Instytutu Geologii

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych