Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu UAM

 

Niezwykle uroczysty charakter miało dzisiejsze Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu UAM. W gościnnych murach Collegium Iuridicum Novum spotkali się bowiem nie tylko senatorowie, ale przede wszystkim duże grono osób, które miały odebrać nagrody i wyróżnienia z rąk Rektora profesora Andrzeja Lesickiego. Miały i odebrały.

W trakcie spotkania nie zabrakło też akcentów muzycznych, a prawdziwy popis gry na dudach dał ubrany stosownie do instrumentu zdobywca Diamentowego Grantu, Mateusz Zmudziński. Wisienką na torcie był niewątpliwie ostatni fragment jego wystąpienia czyli zagrane na dudach Gaudeamus.

Wróćmy jednak do samej uroczystości. Obrady Nadzwyczajnego Senatu otworzył Jego Magnificencja Rektor, który odczytał długą listę osób, które odeszły w minionym roku. Sala uczciła ich pamięć minutą ciszy. Potem do głosu doszła nauka, ustawa 2.0 i zapowiadane zmiany w funkcjonowaniu Uniwersytetu.

 

Czytaj też: Zadania w nowym roku akademickim. Rozwiążemy je wspólnie

Rektor zwrócił uwagę na wyjątkową pozycję Uniwersytetu w polskiej nauce, podkreślał sukcesy minionego roku i zapowiadał, że wszelkie zmiany będą konsultowane dla dobra całej Uczelni.

- Będę też jako Rektor nadal zwracał szczególną uwagę na wszelkie przejawy nieuczciwości zawodowej, w relacjach między pracownikami. Stąd działalność pełnomocnika do spraw równego traktowania. Noszę się też z zamiarem powołania kobiety, jako osoby wspierającej jego działania. Powołałem ostatnio pełnomocnika do spraw rzetelności naukowej. Wprowadziliśmy też np. regulamin wynagradzania – po raz pierwszy w historii naszej uczelni. Zmodyfikowaliśmy regulamin nagród dla nauczycieli i nie nauczycieli…

 

W odniesieniu do ustawy 2.0 Rektor przyznał, że właśnie ona będzie w tym roku warunkować w dużej mierze działalność Uniwersytetu. – W myśl nowych przepisów funkcjonowanie uczelni opierać się będzie na dyscyplinach naukowych. Najbliższe tygodnie upłyną nam na przygotowaniu zgłoszenia Uczelni, która musi wskazać jakie dyscypliny są na Uniwersytecie – mówił Rektor. - Stąd choćby ankieta w systemie AMURAP, którą należy i trzeba wypełnić.

Rektor ponownie powtórzył, że będziemy się ubiegać o status uczelni badawczej i trzeba zrobić wszystko, aby tak się stało.

- Jestem zwolennikiem szerokiej palety dyscyplin. Nie chciałem wprowadzać mechanizmów, które mają ograniczać komukolwiek dyscypliny, które sobie upatrzył – mówił Rektor. -  Na tym polega wolność prowadzenia badań naukowych, ale pomiędzy tą wolnością, a potrzebami uczelni będzie trzeba wypracować, znaleźć złoty środek.

Relacja z Nadzwyczajnego Posiedzenia Senatu tutaj:

 

Tradycyjnie już w trakcie uroczystości wręczono medal ,,Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis’’  W tym roku nagrodę odebrała profesor Teresa Czyż, a laudację wygłosił dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, profesor Leszek Kasprzak.

Profesor Teresa Czyż z Uniwersytetem związała całe swoje życie naukowe. Przepracowała na uczelni 56 lat. Jak podkreślano, jest jednym z najbardziej aktywnych profesorów UAM. Jej zasługi dla nauki są ogromne. W czasie pracy pełniła na Uniwersytecie wiele ważnych funkcji.

- Największe znaczenie mają jej prace dotyczące zastosowania metod statystyki matematycznej i modeli matematycznych w geografii – podkreślał w laudacji prof. Leszek Kasprzak. – Profesor Teresa Czyż należy do prekursorów tego kierunku badań w geografii polskiej.

 

Ostatnią część spotkania w Collegium Iuridicum Novum zdominowało wręczenie nagród PRAECEPTOR LAUREATUS, nagród I stopnia za osiągnięcia naukowe, nagród specjalnych dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w 2017 roku oraz nagród dla absolwentów UAM. Wręczono także nagrody dla najlepszych studentów – Studencki Laur.

 

Czytaj też: Nagrody dla pracowników i studentów UAM

Nauka Ogólnouniwersyteckie