Konferencje na 50-lecie IFP

Fotografia w nagłówku
fot. Ewa Konarzewska-Michalak
fot. Ewa Konarzewska-Michalak

Dwie konferencje odbyły się w przededniu rozpoczęcia świętowania 50. rocznicy powołania Instytutu Filologii Polskiej UAM. Wydarzenia wpisują się również w 100-lecie odzyskania niepodległości i powstania Uniwersytetu Poznańskiego. 

„Polszczyzna jako dziedzictwo. W stulecie odzyskania niepodległości” i „Projektowanie niepodległości (od renesansu do restytucji)” – dwie konferencje odbyły się w przededniu rozpoczęcia świętowania 50. rocznicy powołania Instytutu Filologii Polskiej UAM.  

– W tym roku obchodzimy bardzo ważne dla nas rocznice nie tylko ze względu na historię, ale też ze względu na przełomowy moment, w którym się znajdujemy i w którym pytamy o przyszłość Uniwersytetu, Instytutu Filologii Polskiej w świetle nowej ustawy i trwających prac nad statutem UAM - mówiła Prorektor ds. studenckich Bogumiła Kaniewska. - Bardzo często zdarza się, że tradycja i wartości są kwestionowane poprzez dążenie do nowoczesności, myślę, że naszą rolą jest o nich przypominać.

fot. Ewa Konarzewska-Michalak

 

fot. Ewa Konarzewska-Michalak

Pierwszy wykład plenarny wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat podtrzymywania relacji polskiej inteligencji z Poznania, Karkowa i Lwowa w czasie zaborów. Z drugą prelekcją wystąpił prof. dr hab. Tomasz Mika z UAM. Dotyczyła ona o fenomenie trwałości żywego dziedzictwa średniowiecznej polszczyzny. W konferencjach wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicz, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Instytutu Badań Literackich PAN. Na zakończenie dwudniowego wydarzenia obradować będzie Rada Naukowa Instytutu Filologii Polskiej na otwartym posiedzeniu.

Zobacz: Mistrza Wydry rozmowa ze śmiercią

fot. Ewa Konarzewska-Michalak

Oficjalnie obchody rozpoczęło uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej, które miało miejsce 7 listopada. Tego dnia odbył się również odczyt pełnej wersji „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, którą odkrył prof. Wiesław Wydra. Utwór składający się z dwóch połączonych ze sobą części: Rozmowy Mistrza Polikarpa (Polikarda) ze Śmiercią i opowieści-dialogu „Śmierci z Kmotrem” został wydany przez Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne. Dzieło w interpretacji aktorów Teatru Polskiego zabrzmi w Malarni (scena kameralna) 7 listopada o godz. 19.00.

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej