Letnie Warsztaty Doktoranckie ze zwycięzcą

Fotografia w nagłówku
Letnie Warsztaty Doktoranckie
Letnie Warsztaty Doktoranckie

Zwycięzcą Letnich Warsztatów Doktoranckich został mgr Janusz Wilczyński z Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UAM, który zaprezentował problematykę „sprzeciwu od decyzji kasacyjnej jako rodzaju szczególnego postępowania sądowo administracyjnego”.

W dniach od 16 do 18 września 2018 r. Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UAM we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu była organizatorem Letnich Warsztatów Doktoranckich.

Tegoroczne Warsztaty odbyły się w należącym do UAM zespole pałacowo-parkowym w Gułtowach. Wzięło w nich udział 14 doktorantów z całej Polski oraz równie liczne grono profesorów prawa administracyjnego. Od kilku lat Warsztaty wpisały się już na stałe w tradycję spotkań polskich administratywistów, stanowiąc pomoc i wsparcie w kształceniu doktorantów. Od początku przybrały one formę konkursową, w ramach której doktoranci prezentują tezy wystąpień związanych z ich zainteresowaniami naukowymi, po czym następuje dyskusja.

Czytaj też: Rozpoczęła się szkoła letnia Beststudentcamp

Zwycięzcą tegorocznych Warsztatów okazał się pan mgr Janusz Wilczyński z Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UAM, który zaprezentował problematykę „sprzeciwu od decyzji kasacyjnej jako rodzaju szczególnego postępowania sądowo administracyjnego”.

Janusz Wilczyński

Z uczestnikami Warsztatów refleksją na temat przyszłego sposobu ich kształcenia w ramach szkół doktorskich podzielił się prorektor UAM do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, pan prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

Życie Wydział Prawa i Administracji