Rozmowy

Fotografia w nagłówku
Danuta Chodera-Lewandowicz

Myślę, że zawsze będą ludzie, którzy to, co najlepsze, i to, co piękne w języku, będą chronić - mówi prof. Jan Miodek

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z dr Wojciechem Gawełdą z Wydziału Fizyki UAM, który od ponad 8 lat pracuje w Hamburgu w zespole naukowym, odpowiedzialnym za zaprojektowanie i zbudowanie jednej ze stacji badawczych FXE (Femtosecond X-ray Experiments) dostępnych w laboratorium European XFEL. - rozmawia Magda Ziółek

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z dr. hab. Markiem Bąkowskim, entomologiem prowadzącym badania w Parku Narodowym Gorongosa w Mozambiku

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Rozmawiamy z Jarosławem Gowinem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Panie Premierze nowa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym daje bardzo dużą suwerenność uczelniom. Nie wszystkim się to podoba. Czy nie uważa Pan, że autonomia powinna dotyczyć badań naukowych, ale już niekoniecznie...

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z profesorem Jackiem Nawrockim z Zakładu Technologii Uzdatniania Wody - rozmawia Magda Ziółek.

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z prof. Jerzym Jaworskim, kierownikiem Zakładu Matematyki Dyskretnej Wydziału Matematyki i Informatyki rozmawia Magda Ziółek

Fotografia w nagłówku
Jolanta Lenartowicz-Skrzypczak

Morza i oceany pokrywają ponad 70% powierzchni naszej planety. Naukowe badania dna morskiego podjęto dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Po II wojnie światowej badania oceanograficzne nabrały niezwykłego tempa. Odkrycia geologiczne podłoża dna morskiego zrewolucjonizowały naszą dotychczasową...

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura

Z prof. Markiem Hendrykowskim filmoznawcą, profesorem zwyczajnym w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM rozmawia Krzysztof Smura

Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka

Z dr. Adamem Pleskaczyńskim rozmawia Maria Rybicka

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z prof. Przemysławem Wojtaszkiem, dziekanem Wydziału Biologii UAM i pomysłodawcą Nocy Biologów, oraz prof. Joanną Ziomek, koordynatorem wydziałowym projektu, rozmawia Magda Ziółek.