Wszystkiego dobrego Panie Profesorze!

Z okazji jubileuszu 70-tych urodzin prof. Stefana Zawadzkiego, wybitnego naukowca, kierownika Zakładu Historii Starożytnego Wschodu w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan Wydziału Prawa,  wychowankowie Pana Profesora oraz współpracownicy zorganizowali uroczystość jubileuszową w Auli Lubrańskiego.

Prof. Stefan Zawadzki związany jest z Uniwersytetem od samego początku swojej kariery naukowej. Ukończył tutaj studia historyczne w 1970 roku. W 1972 r. podjął pracę na Uniwersytecie pod opieką Julii Zabłockiej - prekursorki studiów nad starożytnymi dziejami Bliskiego Wschodu w poznańskim uniwersytecie. Całą karierę naukową przeszedł najpierw w Zakładzie Historii Starożytnej, a po jej podziale w drugiej połowie lat '90 XX wieku na część "antyczną" i "wschodnią", w Zakładzie Historii Wschodu Starożytnego Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 1977 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Ekonomiczne podstawy świątyni nowoasyryjskich, a w 1987 r. stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Upadek Asyrii a stosunki medyjsko-babilońskie w świetle kroniki Nabopolasara. W 1997 r. przyznano mu zaś tytuł naukowy profesora.

W czasie uroczystości Jego Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki skierował do jubilata słowa uznania za całokształt jego działalności:

- To podniosły moment pełen wzruszeń za sprawą wspomnień, które są związane z działalnością Profesora. Chciałbym podkreślić uznanie dla całokształtu osiągnięć Profesora. Bez wahania mogę powiedzieć, że Profesor Stefan Zawadzki jest oddanym sprawie trzonem, który swoje całe życie zawodowe związał z naszym Uniwersytetem. Myślę. że Zakład Historii Starożytnego Wschodu na Wydziale Historycznym, który powstał z inicjatywy Pana Profesora był ukoronowaniem zainteresowań i dorobku naukowego - podkreślił Rektor.

Czytaj także: Archeologia UAM. Wciąż wiele tajemnic w Grzybowie

Profesor Stefan Zawadzki początkowo zajmował się głównie dziejami Asyrii w I tys. przed Chrystusem. Od wielu lat głównym nurtem badań są dzieje Babilonii w I tys. przed Chrystusem. Prace prof. Stefana Zawadzkiego poruszają kwestię historii politycznej, gospodarczej, społecznej i religijnej Babilonii. Aktualne tematem jego zainteresowań są ofiary ze zwierząt w kalendarzu kultowym w nowobabilońskim Sippar (koniec VII - początek V w. przed Chr.).

Życie Wydział Historyczny