WSE. Odeszła prof. Maria Dudzikowa

Fotografia w nagłówku
Fot. sliwerski-pedagog.blogspot.com
Fot. sliwerski-pedagog.blogspot.com
Obraz

Zmarła prof. Maria Dudzikowa z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Uznana badaczka specjalizowała się m. in. w zakresie socjopedagogiki szkoły, teorii wychowania i samowychowania.

Prof. Maria Dudzikowa pełniła m.in. funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Szkolnej UAM, zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i redaktora naczelnego „Rocznika Pedagogicznego” PAN. W latach 70. i 80. współpracowała z Heliodorem Muszyńskim nad eksperymentem dotyczącym wprowadzenia jednolitego systemu wychowawczego szkoły. Specjalizowała się m. in. w zakresie socjopedagogiki szkoły, teorii wychowania i samowychowania, metodologii badań pedagogicznych. Opublikowała około dwustu prac z dziedziny pedagogiki.

Kierowała międzyuniwersyteckim zespołem badawczym (grant MNiSW) „Studenci I roku UAM 2005/06 - 2009/10. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej”. Owocem zespołowych badań panelowych była czterotomowa seria wydawnicza: „Maturzyści 2005' - Studenci UAM w Poznaniu”. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w 2015 r. przyznał zespołowi nagrodę im Władysława Spasowskiego.

Zobacz też: Wspomnienie o prof. Rabskiej i prof. Kępińskim

Tak panią profesor zapamięta prof. Bogusław Śliewrski z Uniwersytetu Łódzkiego: „Maria Dudzikowa roztaczała nad każdym skrzydła własnej wyobraźni i serca, wymagając, a nie rozpieszczając, dzieląc się twardą prawdą, a nie fałszywą opinią, by nie ułatwiać komuś samooszukiwania się w stanie własnej niewiedzy. Po wielogodzinnych seminariach zapraszała jeszcze do swojego mieszkania, by nakarmić ugotowaną przez siebie zalewajką i w otoczeniu zapełnionych książkami półek (od podłogi aż po sufit) rozmawiać o naukowych problemach. To w jej mieszkanku, często także na łączach telefonicznych rozmów trwających po kilkadziesiąt minut, rodziły się tematy prac doktorskich, tytuły i zakres treści monografii habilitacyjnych czy pomysły na kolejne konferencje” (wspomnienie pochodzi z bloga Śliwerski-Pedagog).

Życie Wydział Studiów Edukacyjnych