Płowdiw nowym partnerskim miastem

Fotografia w nagłówku
Płowdiw, fot. Erasmusu.com
Płowdiw, fot. Erasmusu.com

Poznań ma nowe miasto partnerskie. Tym razem nawiązano współpracę z bułgarskim miastem Płowdiw. Jest to oficjalne sformalizowanie współpracy, która odbywa się na rożnych obszarach, w tym naukowym.

 

Miasto Płowdiw, oddalone od Poznania o 1662 kilometry, leży w środkowej części Bułgarii, nad rzeką Maricą. Jest to jedno z najstarszych miast Europy, ważny ośrodek przemysłowy, handlowo-finansowy, naukowy i kulturalny kraju. Mieszka w nim około 340 tys. osób, a razem z terenami obszaru metropolitalnego Płowdiwu - 800 tysięcy osób.   Za odnowieniem kontaktów z Płowdiwem przemawia przede wszystkim wieloletnia współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Uniwersytetem im. Paisija Chilendarskiego, jednym z 9 uczelni, które znajdują w Płowdiwie.

Czytaj także: Potrzeby seniorów pod lupą

Obie uczelnie regularnie organizują polsko-bułgarskie konferencje naukowe, odbywające się na przemian w Poznaniu i Płowdiwie. Owocem współpracy są liczne wspólne publikacje, artykuły naukowe i książki popularyzatorskie. Wykładowcy i studenci z Poznania uczestniczą w różnych wydarzeniach naukowych organizowanych w Płowdiwie, a także mają możliwość spotykania przedstawicieli płowdiwskiego uniwersytetu w czasie poznańskich konferencji, sympozjów i zjazdów. Za sprawą współpracy obu uczelni studenci w Poznaniu mogą studiować język bułgarski, a młodzież akademicka w Płowdiwie uczy się języka polskiego oraz wspólnie biorą udział w polsko-bułgarskich wymianach i letnich szkołach językowych.

 

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM wspiera działania V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu nastawione na promocję bułgarskiej kultury i języka wśród poznańskiej młodzieży, a także inicjatywy skierowane do płowdiwskiej młodzieży. Dzięki umowie między Instytutem a V LO, podpisanej w 2013 roku, młodzież z poznańskiego liceum może uczyć się dodatkowego przedmiotu pod nazwą „Turystyka kulturowa Bałkanów z elementami języka bułgarskiego”. Z kolei w ramach trójstronnej umowy między V LO, Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM a Branżowym Liceum Turystycznym im. prof. A. Zlatarova w Płowdiwie organizowane są polsko-bułgarskie wymiany uczniowskie oraz warsztaty tłumaczeniowe z udziałem poznańskiej i płowdiwskiej młodzieży.

Życie Ogólnouniwersyteckie