Muszle – kolekcja prywatna i gwasze prof. Samka

Fotografia w nagłówku
Fot. Karolina Foedke
Fot. Karolina Foedke

Jeszcze w październiku w Bibliotece Wydziału Biologii w obecności JM Rektora UAM Profesora Andrzeja Lesickiego, Dziekana Wydziału Biologii Profesora Przemysława Wojtaszka oraz zaproszonych gości otwarta została wystawa Muszle – kolekcja prywatna i gwasze autorskie Profesora Andrzeja Samka. Można ją oglądać także w trakcie dzisiejszej Nocy Biologów.

 

Szczególnej oprawy uroczystości otwarcia dodała obecność żony profesora Pani Krystyny Kamińskiej-Samek oraz Pani Profesor Ewy Stworzewicz z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, która przez lata współpracowała z Panem Profesorem.

 

 Profesor Andrzej Samek był postacią niezwykłą, prawdziwym “człowiekiem Renesansu”. Z wykształcenia inżynier lotnik, zawodowo związany z Politechniką Krakowską, gdzie obronił doktorat, uzyskał habilitację oraz tytuł profesora. Prowadził zajęcia ze studentami i prace naukowo-badawcze, był autorem licznych podręczników akademickich, autorem ponad dwustu pięćdziesięciu publikacji naukowych. W latach osiemdziesiątych organizował pierwsze w Polsce studia z zakresu robotyki, był także niekwestionowanym autorytetem z zakresu bioniki. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestał pracy naukowej, kontynuując ją na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

 

 Poza działalnością zawodową profesor oddawał się licznym pasjom, do których należało: lotnictwo (był honorowym członkiem Aeroklubu Polskiego), historia, podróże, nurkowanie czy modelarstwo kartonowe.

 W latach 1953-1967 opracował ponad sto projektów modeli samolotów, okrętów i statków. Był autorem pierwszego numeru “Małego modelarza”. Ten pierwszy numer oraz kilka modeli autorstwa profesora można zobaczyć na wystawie.

 

 Wielką pasją profesora była konchologia. Przez lata zebrał imponującą kolekcję muszli z całego świata. Część tej ogromnej kolekcji można zobaczyć na wystawie. Prezentujemy czterdzieści osiem okazów muszli, w tym niezwykłej urody łodzika (Nautilus pompilius), piękną, dużą muszlę skrzydelnika wielkiego (Strombus gigas) i delikatną tibię wrzecionowatą (Tibia fusus). Na wystawie obejrzeć można również dziewięćdziesiąt osiem portretów muszli. Portrety namalowane zostały niezwykle trudną techniką gwaszu, wymagającą ogromnej precyzji i cierpliwości. Można je porównać z oryginałami i widać wówczas z jaką perfekcją zostały namalowane. Są one dowodem wielkiego malarskiego talentu profesora.

Profesor Andrzej Samek napisał wiele książek popularyzujących malakologię i konchologię, w tym znany “ Atlas muszli ślimaków morskich”, który został zilustrowany przez autora.Tę i pozostałych sześć książek o świecie mięczaków można zobaczyć w bibliotece.

  Profesor Andrzej Samek za swoje zasługi w popularyzację wiedzy o mięczakach otrzymał w 2007 roku godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Malakologów Polskich.  Dyplom nadania tej godności jest jednym z eksponatów na wystawie.

Muszle profesora Samka

Pokazujemy także książeczkę “Przygody jeżyka” – to wydany w 2015 roku zbiór opowiadań autorstwa profesora, napisany przed laty dla córki.

 

Wystawa w Bibliotece Wydziału Biologii będzie prezentowana do końca lutego 2019 roku.

 Będzie ją można zobaczyć również w ramach Nocy Biologów 11.01.2019.

Zdjęcia z wystawy można przejrzeć na Facebooku Biblioteki Wydziału Biologii.

 

Czytaj też: Noc pod znakiem czarnego kota

 

 Zachęcamy  do obejrzenia wystawy, bo jest to wystawa niezwykła, nie tylko ze względu na prezentowane eksponaty i swój niepowtarzalny  charakter, ale przede wszystkim ze względu na postać Profesora Andrzeja Samka.

 

 Jeśli obejrzana wystawa zainspiruje kogoś do zainteresowania się postacią profesora, jego działalnością naukową i popularyzatorską oraz jego pasjami będzie to dla nas, przygotowujących wystawę, największa satysfakcja.

 

 

 

Życie Wydział Biologii