Wydział Matematyki i Informatyki

Fotografia w nagłówku
redakcja

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Pitagorejczycy”. Organizatorami byli Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu. W konkursie uczestniczyło 80 pasjonatów...

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Finalistą trzeciej edycji konkursu "Data Ninja" dla studentów został Szymon Tuzel z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Fotografia w nagłówku
dr Bartosz Naskręcki

Czym jest życie dla matematyka? Zastanówmy się najpierw czym jest matematyka. W największym uproszczeniu matematyka to nauka o znajdowaniu wzorców w zjawiskach. Każdy zauważa regularności w obserwowanych zjawiskach, ale nie każdy wyciąga wnioski z ich istnienia. Matematycy do perfekcji...

Fotografia w nagłówku
redakcja

9 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja Horyzontów matematyki. Konkurs ma na celu poszerzenie i popularyzację wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. 

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Z prof. Jerzym Jaworskim, kierownikiem Zakładu Matematyki Dyskretnej Wydziału Matematyki i Informatyki rozmawia Magda Ziółek

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek

Wybrane fragmenty wykładu, który w Sali Lubrańskiego wygłosił dr Marek Grajek, kryptolog i informatyk.

 

(…) Nieoczekiwanie, 2 grudnia 2015 roku dyrekcja wywiadu francuskiego zdecydowała się odtajnić część swoich archiwów i przenieść je ze swoich przepastnych...

Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka

Spośród 193 najtrudniejszych problemów matematycznych zapisanych w słynnej Księdze Szkockiej 14 było autorstwa Władysława Orlicza. W Poznaniu nie ma on swojej ulicy, choć mieszkał tu 45 lat, a nazwisko jego znane jest na całym świecie.

Fotografia w nagłówku
Filip Czekała

To już pewne – w dawnym budynku Wydziału Historii UAM znajdzie się Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Muzeum ma zostać otwarte w 2019 r.